Vi ser dina utmaningar - gör du?

KaraTeck Evolution, eller KTE som vi själva benämner oss, har som mål att skapa en evolution hos de kunder som anlitar oss. Vi försöker alltid se utvecklingsmöjligheter från ett annat håll än den gängse. Arbetas och diskuteras det i lodräta termer försöker vi se utmaningarna ur ett vågrätt perspektiv. Vi försöker hitta det tredimensionella synsättet för alla verksamheter.

Vi arbetar alltid Gränslöst, Korsbefruktande och Tillämpande!


Gränslös Paketering

Vårt Absoluta mål är att de tjänster som finns i våra verksamhetsområden skall kunna användas fristående eller ihop med en annan tjänst inom arbetsområdet eller med en tjänst i ett annat arbetsområde. Vårt honnörsord är "Gränslös Paketering"


Evolution

Ur problem föds det lösningar, utveckling och evolution, vilket är gott. Dock ägnas det inget eller mycket lite tänkande åt de områden som inte är problematiska. KTE försöker med sitt arbetssätt hitta utvecklingspotential även inom dessa områden innan de kanske blir problematiska.

Låter detta intressant - tveka inte att kontakta oss!

Arbetsområden

Fastighetsbranschen

Fastighetsbranschen är en bransch so står inför stora förändringar. Det diskuteras om "Big Data", "Digitalisering", "Internet of Things" mm - men vad betyder det och hur kan du som fastighetsägare använda denna nya teknik i din verksamhet? Ett ökat fokus på hyresgäster ger ett ökat krav på transparens hos fastighetsägaren - hur hanteras detta? Vi hjälper fastighetsägarna att se utvecklingspotentialen i de olika arbetsområdena. Vi scannar, Vi föreslår och Vi genomför

Idag arbetar vi med:

 • Förvaltningsanpassat Byggande
 • Nyckeltal i den tekniska förvaltningen
 • Dynamic Office
 • BRF-Dialogen
 • Upphandlingsstöd - Intelligent Service
 • EME (Estate Management Evolution - ett kluster/arena för fastighetsbranschen.


Kontakta oss så berättar vi mer!


Besöksnäringen

Båda skaparna av KTE är hängivna friluftsmänniskor och vill hjälpa till att skapa förutsättningar för de som arbetar inom besöksnäringen att kunna leva på det under hela året. Besöksnäringen är för samhällsekonomin väldigt viktig så det skall inte vara en bisyssla eller fritidsaktivitet vid sidan om ett annat arbete.

 • 365-dagars perpektiv
 • Destinationsutveckling
 • Roaming Scandinavia
 • Biker's Stop
 • Den Levande Landsbygden
 • Maten som reseanledning


Kontakta oss så berättar vi mer!

  


Landsbygdsutveckling

I det spännande området Landsbygdsutveckling så har viidentifierat tre teman:

 • Den Levande Landsbygden
 • Mera Service på Landet
 • HVT (Hem Villa & Trädgård)

Dessa tre teman kan kombineras eller väljs separat av "Byalag", Samfälligheter eller andra sammanslutningar. Men oavsett vilka delar eller typ av sammanslutning det, så är målet att skapa bättre förutsättningar för att bo och verka på landsbygden utanför de större tätorterna.


Kontakta oss så berättar vi mer!Verksamhetsstöd

Företag idag har inte råd att inte utvecklas, men det måste finnas tid och resurser för detta. Vi hjälper er att fokusera på kärnverksamheten så att det blir tid över till utveckling. Då kan vi hjälp er att hitta nya kundgrupper och marknader med "Blue Ocean Strategy". Problemlösning kan avhjälpas med "Sitting for ideas". Minimera tid och kostnader för både hyresvärd och hyresgäster. 

 • Dynamic Office
 • Business Support
 • Affärsutveckling


Kontakta oss så berättar vi mer!

Tillämpad Innovation

Har ni en idé som ni inte riktigt vet har ni skall hantera och "ta vidare" kan vi bistå er. Med tillämpad innovation kan vi erbjuda dig kostnadseffektiva lösningar eftersom vi inte behöver "uppfinna det varma vattnet".

Med stor sannolikhet har någon annan haft ett liknande problem - så varför inte se om den lösningen kan fungera för er - rakt av eller med anpassning? Allt är inte uppfunnit men mycket är och det skall vi utnyttja för utveckling är kostsamt - särskilt för mindre företag.


Kontakta oss så berättar vi mer!