Besöksnäringen behöver moderniseras         

- Vill du vara med!

Anmäl ditt intresse att vara med i det nya moderna sättet att arbeta inom Besöksnäringen.

Maila oss på info@karateckevolution.com

____________________

Bakgrund

Sverige har alla förutsättningar och möjligheter att bli en än mer attraktiv destination - 365 dagar om året. Vi har också en natur som många besökare vill uppleva. Dessa två delar har vi som utgångspunkt i vårt utvecklingsarbete och i våra koncept.

____________________

Campingutveckling

Har du en camping och är intresserad av naturturism har vi verktygen och metoderna som kan ge dig nya möjligheter att lock dessa besökare till just dig.

____________________

Campsites

Är du markägare och har natursköna ytor som du vill utveckla kan vi hjälpa dig att etablera en campsite. Populära platser är vid sjöar och åar. Givetvis är andra platser gångbara också om de kan erbjuda besökaren en skön/spännande naturupplevelse.

_____________________

Roaming Scandinavia

Vi har utvecklat en modell för turistinformation. I takt med att turistbyråerna försvinner och fler och fler hemsidor dyker upp så ser vi ett behov av en kundanpassad informationsplattform som "utgår från besökarens intresse och behov"

Roaming Scandinavia fokuserar på "icke kommersiella besöksmål" som natursköna platser, historiska byggnader och annat som man inte hittar i turistbroschyrer och inte så enkelt på internet. Vi vet att detta är sådant som besökaren vill uppleva och med ett abonnemang på Roaming Scandinavia kan du erbjuda dina gäster ett mervärde.

_________________________________________________________________________________________________________________